Abhii Toh Bht kch bakii hai😅

Nahii yeh nahi hosktaa😝

Abhii toh shadi bhi honii hai…

8 Likes

Hahaha jbh :joy::broken_heart:

1 Like

Desi Parents: Tum ne abhi dunia nhi dekhi ha.
At the same time won’t allow you to see dunia😂

1 Like

Hahahhahaha meri bhi nh hui h Abhi tk :joy::rofl:

1 Like

Abh tw shdi hni bht future hai yaar😅

Hayee sad​:sweat_smile::sweat_smile:

1 Like

Hahahahahahahaha m not feeling sad

1 Like