Ahahaha PDM may lari ho gae ha

If you need context

Enjoy meme videos of this sick woman

Ishak wich banda khushi khushi rulda

2 Likes

Hahah shukr ha inki sazisho ne apsa me larhai karwa di

1 Like

Maryams Aahahaha wali video came true :ok_hand: :joy: now IK including us are like Aahahaha lmao

2 Likes

PDM ka junoon
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiyon :joy:

1 Like

Hahah laikin yeh PTI k liye pareshan kun amar hai. Ab PPP establishment ki manzoor e nazar ban’ne ki koshishon ma hai, jo PTI nahi chahti k ho. PPP ka PDM ma rehna hi hamare liye soodmand hai.