Bsq hmara Allha sb pe raham krne wala hai

:wilted_flower:Bsq hmara Allha sb pe raham krne wala hai :wilted_flower:

Ye oh ibadat hai jahn

Libas nhi niyat dekhig jati hai

4 Likes

Yeh bhai bhale hi dunyavi daulat se bhhale hi mehroom hoon, lakin emaan ki daulat se malamaal hain. Yeh faqeer nahi, baadshah hain.