Dekho yeh zinda hai

image

5 Likes

Hahahahahaha @Sadafturk

1 Like

@Areesha_Shah @Akmalikk @Arisha_alii @Angelicface @alinah @Bilal_Javed @bilalrao004 @binteabuzer @BatoolKaxmi @Bisma_Masood

3 Likes

@Crush_Rush @Cooki @Daniyal_Jawaid @Duaa_Khan @Dr.Iqra111 @dewdrop @Eisha_javed @Esha_fahim @esha @Fizzah_amir

@Fatima_Rasheed @FARAH @Fatima_Khan @Ghulam_Nabi_Sanghar @Ghulam_Murtaza1 @Hafsa_Mehmood @Haseem_Khan @Huda_Arif @Haifa @Hassaanistic

Hahaha My books to me: ohooo baryyy log aye hain aj to :joy::joy:

1 Like

Hahahaha​:grinning::joy: :grin:

1 Like

Ab tu books bhi kehti hoongi "ABEYY TU KONN HAI " xD

2 Likes