Third Eye for Mobile phones

4 Likes

Dajjal ka zahoor hogya :joy:

1 Like

imam Mehdi ka to ho chuka lekin dajjal ka kab hoga ya sirf Allah ko maloom hay.!

1 Like

KB or Kahan oa Imam ka zahoor :thinking:

1 Like

Main iski mathay pe lagi teesri aankh ki wajah se keh rha tha, Paras bhai. Lakin Imam Mehdi ka zahoor kab hoa?

ya kisi ko nai pata kidar hain